01.09.2017

КАКВО Е АВТО АСИСТАНС?

„Авто Асистанс“ осигурява денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване.

Защо ми е необходима?

 • гарантира спокойствие за водача и пътниците в автомобила с денонощна техническа помощ 365 дни в годината;
 • минимизира непредвидените разходи за настаняване и транспортиране на пътниците в автомобила в случай на настъпил инцидент;
 • осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на пътя;

Какви рискове покрива?

 • ремонт на пътя при ПТП или при техническа повреда, включително липса на гориво;
 • репатриране на Застрахования и/или разходи за настаняване;
 • медицинско транспортиране;
 • репатриране в случай на внезапна смърт;
 • прибиране на дете/деца до 16 години останало/и без надзор;
 • изоставяне на застрахованото МПС/Прекратяване на регистрация;
 • доставка на резервни части;
 • правна помощ – ако вследствие ПТП с участието на застрахованото МПС, водачът е подведен под юридическа отговорност;
 • отключване, транспортиране, поръчване на дубликат на ключ;
 • застраховката е валидна за територията на Р. България и/или страните членки на ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария;

Какви са условията на застраховката?

 • застрахователната полица се сключва за срок от една година;
 • застрахователната премия се заплаща еднократно;

Какви са особеностите на тази застраховка?

 • Застраховка „Авто Асистанс“ е самостоятелен продукт, който може да се сключи без наличието на други автомобилни застраховки в Групама.

Как мога да се застраховам?